Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Nova analitična platforma Gama System® PerceptionAnalytics

08. oktober 2012

Podjetje Gama System d.o.o. je v sodelovanju z marketinško družbo Kline & Partner d.o.o. predstavilo inovativno analitično platformo Gama System® PerceptionAnalytics za analiziranje objav na družbenih omrežjih.

Perception Analytics

Nova programska platforma omogoča nevsiljivo pridobivanje izbranih podatkov, ki so uporabni za analize javnega mnenja. Poleg novega pristopa k tržnemu raziskovanju podjetjem omogoča tudi ažurno spremljanje informacij, ki krožijo o družbenih temah in problemih, ter hiter odziv nanje.

Družbena omrežja so v zadnjih letih postala kanal, prek katerega vedno več ljudi izraža svoja stališča, zato novi vzorci vedenja potrošnikov na spletu narekujejo spremembe v tržnem raziskovanju.

Uporabnost platforme Gama System® PerceptionAnalytics

Spletna analitična platforma Gama System® PerceptionAnalytics je osnovana na najnaprednejši tehnologiji za zajem, procesiranje, shranjevanje in možnost analize filtriranih sporočil iz računalniških sistemov. Uvrščamo jo v segment rešitev »Big Data«, ki naj bi predstavljale najperspektivnejše trende prihodnosti v informacijski tehnologiji.

Rešitev omogoča analiziranje pojavnosti, dosega, segmentacijo uporabnikov, frekvenčno analizo uporabljenih besed ali besednih zvez, ugotavljanje sentimenta, identifikacijo pomembnih vsebin ter druge analize za poljubno število iskalnih kriterijev, ki jih postavljajo naročniki. »Gre za analizo sodelovanja široke publike in ugotavljanje iskrenega mnenja široke populacije,« je povedal Matevž Gačnik, tehnični direktor, Gama System.

Spletna rešitev Gama System® PerceptionAnalytics organizacijam omogoča pridobivanje relevantnih in aktualnih informacij, ki so osnova za hiter odziv v dani situaciji. Z uporabo rešitve lahko organizacija omeji ali celo prepreči morebitne družbene ali gospodarske dejavnike, ki bi lahko negativno vplivali na njen ugled. Poleg tega spletna rešitev Gama System® PerceptionAnalytics omogoča podrobnejšo analizo preteklih podatkov, na podlagi katere lahko organizacija napoveduje svoje delovanje v prihodnje in na tej osnovi zasnuje ustrezne strateške usmeritve.

»Internet in družbeni medij so postali najbolj pomemben vir informacij in s tem prava priložnost za aktiviranje državljanov, volivcev, potrošnikov ali gledalcev TV oddaje naprimer,« je povedal dr. Miro Kline, direktor podjetja Kline & Partner.

Prednost sistema je tudi njegova široka uporabnost na različnih področjih, kot so med drugim spremljanje volitev, političnih ali marketinških kampanj in izvajanje raziskav potrošnikov.

Sledenje letošnjim predsedniškim volitvam

V sklopu predstavitve tehnologije, ki stoji za analitično platformo, je bilo predstavljeno tudi spletno mesto za spremljanje sentimenta o treh kandidatih na letošnjih predsedniških volitvah. Spletno mesto je dosegljivo na naslovu http://predsedniskevolitve.si in prikazuje razliko v najdenih pozitivnih in negativnih sentimentih v družbenih omrežjih.

Prikazane vrednosti ne napovedujejo volilnega rezultata, pač pa spremljajo diskusije in najdene vsebine analizirajo s pomočjo njihovega sentimenta. Za kandidata, ki ima prikazano največjo vrednost, je bilo v analiziranem časovnem obdobju najdenih največ s pozitivnim čustvenim nabojem nasičenih vsebin.

Analize za predsedniške volitve so na voljo javnosti in uporabljajo časovno okno enega dneva, ter se objavljajo vsako uro.