Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Podaljšana certifikacija Gama System eDocs in Gama System eArchive

27. september 2018

Produkta Gama System® eDocs in Gama System® eArchive uspešno recertificirana

Certifikacija programske opreme Gama System obsega celoten postopek upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki in pomeni končni korak v procesu dokazovanja ustreznosti in skladnosti z veljavno zakonodajo.

Sistem za celovito upravljanje dokumentov Gama System® eDocs je vstopna postaja za vse vrste dokumentov, s katerimi je mogoče v vsakem trenutku upravljati, jih obdelovati in načrtovati njihov življenjski cikel, ki se logično zaključi v sistemu za varno hrambo elektronskih dokumentov Gama System® eArchive.

Družba Gama System je za svoj vodilni dokumentni sistem, Gama System® eDocs, pridobila najširšo certifikacijo Arhiva Republike Slovenije, ki obsega podporo posameznim funkcionalnostim pri postopkih trajne hrambe in podporo spremljevalnih storitev (upravljanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki, zajem in pretvorbi izvorne analogne v digitalno obliko, podporo množičnemu zajemu in podporo hrambe istovrstnega gradiva), kot tudi certifikacijo za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v elektronski obliki. Slednja certifikacija Gama System® eDocs je veljavna v kombinaciji z lastnim sistemom varne hrambe elektronskih dokumentov Gama System® eArchive. Posledično je certifikacija veljavna tudi v kombinaciji s ponudniki storitvenega arhiviranja, ki temeljijo na dokumentni liniji Gama System.

Povezava na certifikacijo Gama System® eDocs (vir Arhiv Republike Slovenije): Certifikacija
Povezava na certifikacijo Gama System® eArchive (vir Arhiv Republike Slovenije): Certifikacija

Sistem varne hrambe Gama System® eArchive je končna postaja za vse dokumente, ki zahtevajo dolgoročno in zakonsko skladno hrambo v digitalni obliki. Namenjen je tako ponudnikom storitev arhiviranja kot tudi velikim podjetjem, ki potrebujejo lasten sistem za shranjevanje ter arhiviranje elektronskih dokumentov. S pridobljenim certifikatom Arhiva Republike Slovenije je shranjenim dokumentom zagotovljena pravna veljavnost, brez potrebe po dokazovanju.

Pridobljena najširša certifikacija za sistem eDocs in integracija z eArchive pomeni, da je naša dokumentna linija v celoti certificirana, saj smo izkoristili vse možnosti certifikacije na Arhivu Republike Slovenije. Naročnikom je na voljo možnost, da varno preidejo na elektronsko poslovanje, brez tveganja pravnih posledic.

Našim naročnikom zagotavljamo, da se ukvarjajo z njihovo osnovno dejavnostjo, saj že več kot 11 let vzdržujemo certifikacijo naše programske opreme in s tem pravno veljavnost elektronskih dokumentov v naših programskih rešitvah.