Vodstvo, lastništvo

Vodstvo, lastništvo

Generalni direktor,  mag. Marko Šobota

Marko Šobota je ustanovitelj in generalni direktor podjetja Gama System d.o.o.

Svojo profesionalno pot je začel kot Analitik Work Factor metode študija dela in časa, v podjetju bii - Biro za industrijski inženiring iz Ljubljane. V istem podjetju je nato delal tri leta kot Svetovalec za organizacijo proizvodno tehničnih dejavnosti, naslednjih šest let je Vodil oddelek za racionalizacijo proizvodnih procesov ter med leti 1988 in 1992 bil direktor podjetja.

Leta 1992 se je odločil uresničiti vizijo lastnega razvoja in ustanovil podjetje Gama System d.o.o., katerega je Generalni direktor od ustanovitve do danes.

V prvih letih poslovanja je podjetje izvajalo predvsem izobraževalno ter svetovalno dejavnost, in sicer na področju industrijskega inženiringa, s posebnim poudarkom na uvajanju sistemov vodenja. Pomagalo je vzpostaviti sistem i pridobiti certifikat kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, številnim velikim, uglednim podjetjem.

Po treh letih delovanja in na osnovi ugotovitve, da za sisteme vodenja ni na voljo računalniške podpore, se je podjetje odločilo za razvoj le te, med prvimi v svetovnem merilu.  V tem času je uspel poslovni preobrat. Podjetje je tako že desetletje prepoznano kot napredna razvojna hiša programske opreme, lastne blagovne znamke Gama System®.

Na trgu je prepoznano kot inovativna družba z vrsto pomembnimi dosežki, tako doma kot v tujini. Zaposleni so zelo ponosni, da je podjetje v preteklih 20 letih delovalo v skladu z najvišjimi moralnimi vrednotami. Z naročniki je zgradilo pristne in dolgoročne poslovne odnose, ki temeljijo na zaupanju, strokovnosti, poštenem odnosu do dela ter prevzetih obveznostih.

Med zaposlenimi so vzpostavljene trdne vezi in odlično vzdušje, katerega dodatno krepijo vrhunski delovni pogoji.

Marko Šobota prosti čas preživlja z ženo, hčerko, in vnukinjo na katero je še posebej ponosen.

 

Tehnični direktor, mag. Matevž Gačnik

Matevž Gačnik se aktivno ukvarja s sodobnimi tehnologijami, posebno pozornost pa posveča izvajalnemu okolju CLR ter srednjemu sloju, spletnim storitvam, porazdeljenim komunikacijam in Windows Azure. Zadnje čase se ukvarja z razvojem kompleksnih algoritmov ter mehanizmov za masovno porazdeljevanje bremena v oblaku.

V podjetju Gama System d.o.o. kot tehnični direktor načrtuje napredne produkte za večje stranke. Je redni predavatelj na slovenskih konferencah IT in pisec strokovnih člankov ter knjig. Matevž je dolgoletni Microsoftov regionalni direktor in Microsoft MVP na področju rešitvenih arhitektur (Solution Architectures).

Matevž je ponosni oče dveh princesk.