GamaSystemLogo
Novice
Želite več informacij?
Certifikacija Gama System eDocs in Gama System eArchive
16.10.2019

Produkta Gama System® eDocs in Gama System® eArchive uspešno recertificirana

Certifikacija programske opreme Gama System obsega celoten postopek upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki in pomeni končni korak v procesu dokazovanja ustreznosti in skladnosti z veljavno zakonodajo.

Sistem za celovito upravljanje dokumentov Gama System® eDocs je vstopna postaja za vse vrste dokumentov, s katerimi je mogoče v vsakem trenutku upravljati, jih obdelovati in načrtovati njihov življenjski cikel, ki se logično zaključi v sistemu za varno hrambo elektronskih dokumentov Gama System® eArchive.

Družba Gama System je za svoj vodilni dokumentni sistem, Gama System® eDocs, pridobila najširšo certifikacijo Arhiva Republike Slovenije, ki obsega podporo posameznim funkcionalnostim pri postopkih trajne hrambe in podporo spremljevalnih storitev (upravljanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki, zajem in pretvorbi izvorne analogne v digitalno obliko, podporo množičnemu zajemu in podporo hrambe istovrstnega gradiva), kot tudi certifikacijo za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v elektronski obliki. Slednja certifikacija Gama System® eDocs je veljavna v kombinaciji z lastnim sistemom varne hrambe elektronskih dokumentov Gama System® eArchive. Posledično je certifikacija veljavna tudi v kombinaciji s ponudniki storitvenega arhiviranja, ki temeljijo na dokumentni liniji Gama System.

Sistem varne hrambe Gama System® eArchive je končna postaja za vse dokumente, ki zahtevajo dolgoročno in zakonsko skladno hrambo v digitalni obliki. Namenjen je tako ponudnikom storitev arhiviranja kot tudi velikim podjetjem, ki potrebujejo lasten sistem za shranjevanje ter arhiviranje elektronskih dokumentov. S pridobljenim certifikatom Arhiva Republike Slovenije je shranjenim dokumentom zagotovljena pravna veljavnost, brez potrebe po dokazovanju.

Pridobljena najširša certifikacija za sistem eDocs in integracija z eArchive pomeni, da je naša dokumentna linija v celoti certificirana, saj smo izkoristili vse možnosti certifikacije na Arhivu Republike Slovenije. Naročnikom je na voljo možnost, da varno preidejo na elektronsko poslovanje, brez tveganja pravnih posledic.

Certifikat, Gama System® eArchive v2.2 in Gama System® eArchive v2.1: Certifikat
Certifikat, Gama System® eDocs v5 in Gama System® eDocs v4.1.9: Certifikat

Našim naročnikom zagotavljamo, da se ukvarjajo z njihovo osnovno dejavnostjo, saj že več kot 12 let vzdržujemo certifikacijo naše programske opreme in s tem pravno veljavnost elektronskih dokumentov v naših programskih rešitvah.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.