GamaSystemLogo
Ostale reference
Ostale reference

Razvoj programske opreme

Microsoft d.o.o. Ljubljana

Mobitel d.d., Ljubljana - Dinamična tema portala Pla.NET

Mobitel d.d., Ljubljana - Storitev portala Pla.NET: Mobitelov imenik

Mobitel d.d., Ljubljana - Implementacija pripomočka stranske vrstice za sistem Windows Vista

Mobitel d.d., Ljubljana - Storitev portala Pla.NET: Gostovanja

Mobitel d.d., Ljubljana - Storitev portala Pla.NET: Statične kamere

Mobitel d.d., Ljubljana - Storitev portala Pla.NET: Moj planet

Pošta Slovenije d.o.o.

RS, Kabinet predsednika vlade RS - Podpora Kabinetu predsednika vlade RS

RS, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana - Implementacija informacijskega sistema za podporo javnim zavodom

RS, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana - Implementacija informacijskega sistema za podporo samozaposlenim v kulturi

RS, Urad vlade RS za komuniciranje - Podpora predsedovanju EU 2008

TSE Trade d.o.o. Ljubljana

Svetovanje na področju ITMobitel d.d., Ljubljana

Pošta Slovenije d.o.o. - Definicija procesa razvoja programske opreme

Pošta Slovenije d.o.o. - Definicija arhitekture centralne aplikacije univerzalnega poštnega okna

Pošta Slovenije d.o.o. - Definicija arhitekture sistema za izmenjevanje elektronskih dokumentov

Pošta Slovenije d.o.o. - Specifikacija uporabniškega vmesnika centralne aplikacije univerzalnega poštnega okna

Pošta Slovenije d.o.o. - Optimizacija krovne aplikacije sistema PUIS

Pošta Slovenije d.o.o. - Optimizacija strežnikov časovnega žigosanja (TSA)

RS, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana - Definicija funkcionalnosti krovnega informacijskega sistema – javni zavodi

RS, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana - Definicija funkcionalnosti krovnega informacijskega sistema – dodatne zvrsti javni zavodov

RS, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana - Definicija funkcionalnosti krovnega informacijskega sistema – samozaposleni

Skupina DSG - Distributed Systems Group (WCF - Windows Communication Foundation, WF - Windows Workflow Foundation), Microsoft Corporation

Skupina System.ServiceModel (WCF, Windows Communication Foundation), Microsoft Corporation

Skupina System.Xml, Microsoft Corporation

Izobraževanje na področju ITIUS Software d.o.o., Ljubljana

Microsoft d.o.o. Ljubljana

Pošta Slovenije d.o.o. - Gama .NET, intenzivni tečaj tehnologij .NET

Pošta Slovenije d.o.o. - Razvoj programske opreme, tehnologije .NET

Pošta Slovenije d.o.o. - Skupina CRM, Načini pisanja funkcionalnih specifikacij

SPL d.d., Ljubljana - Gama .NET, intenzivni tečaj tehnologij .NET

ZASLON d.o.o. Ljubljana

Računalniško podprt sistem kakovosti Gama System ISO 9001®

CINKARNA CELJE d.d. Celje

CMC - CESTE MOSTOVI CELJE d.d., Celje

IMPOL d.d. Slovenska Bistrica

MESSER Slovenija d.o.o. Ruše

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d., Ljubljana

PFLEIDERER NOVOTERM d.o.o., Novo mesto

Pivovarna UNION, d.d. Ljubljana

SALONIT ANHOVO d.d., Anhovo

TERMO d.d. Škofja Loka

TKO d.o.o. Murska Sobota

UNITPLAST d.o.o., Semič

VIALIT - ASPHALT d.o.o., Ljubljana

Računalniško podprt sistem ravnanja z okoljem Gama System® ISO 14001

IMPOL d.d. Slovenska Bistrica

Računalniško podprt sistem varnost in zdravje zaposlenih Gama System® OHSAS 18001

IMPOL d.d. Slovenska Bistrica

Programski paket Gama System ® Work Factor - hitri postopek

ATECH elektronika d.o.o., Materija

BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje

COMET d.d. Zreče

ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. Gornja Radgona

EUREL d.o.o. Poljčane

ŠUMERL d.o.o. Ljubečna

TKK d.d. Srpenica ob Soči

Uvajanje sistemov kakovosti po ISO 9001

ABK INT. d.o.o. Šempeter pri Gorici

ALUMINIJ MONTAL d.d. Komen

ARCONT d.d., Gornja Radgona

GORIŠKE OPEKARNE d.d. Renče

GOSTOL - T.S.T. d.o.o. Tolmin

GRAFIKA SOČA d.d. Nova Gorica

IZOLIRKA d.d. Ljubljana

JATA d.d., Zalog

JUGOHROM A.D., Republika Makedonija

MARTEX d.o.o., Volčja Draga

MERCATOR - EMBA d.d. Ljubljana

METALFLEX d.d., Tolmin

MIP d.d. Nova Gorica

MLADINSKA KNJIGA TISKARNA d.d., Ljubljana

PFLEIDERER NOVOTERM d.o.o., Novo mesto

Pivovarna UNION d.d., Ljubljana

PLUTAL d.d., Ljubljana

PRESTA Gorica d.o.o. Nova Gorica

SGP GORICA d.d., Nova Gorica

STO d.o.o. Nova Gorica

ŠAMPIONKA d.d., Renče

TBP d.o.o. - Lenart v Slovenskih goricah

TERMO d.d., Škofja Loka

TKO Tovarna kovinske opreme d.o.o. Murska Sobota

Unior ORODJA, Zreče

Unior STROJNA OPREMA, Zreče

UNITPLAST d.o.o., Semič

VIALIT - ASPHALT d.o.o., Ljubljana

Uvajanje sistema ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001

TERMO d.d., Škofja Loka

Projekti in izobraževanje - Racionalizacija proizvodnih procesov

ATECH elektronika d.o.o., Materija

BITERM d.o.o. Bistrica ob Sotli

BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje

COMET d.d. Zreče

ELKROJ d.d. Nazarje

ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. Gornja Radgona

EMKOR d.o.o., Rogatec

ETA d.d., Cerkno

GORENJE d.d. Velenje

Iskra AET d.o.o., Tolmin

Iskra FERITI d.o.o., Ljubljana

IskraEMECO d.d., Kranj

KOVINOPLASTIKA Lož d.d., Stari trg pri Ložu

KRASOPREMA d.d., Dutovlje

Magneti d.d., Ljubljana

MERCATOR EMBA d.d. Ljubljana

METALFLEX d.d., Tolmin

TKK d.d. Srpenica ob Soči

UNIOR d.d. Zreče

Sistemizacija delovnih nalog in ugotavljanje zahtevnosti dela

ELRAD International d.o.o. G. Radgona

METALFLEX d.o.o. Tolmin

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.