GamaSystemLogo
Obvladovanje elektronske pošte
Obvladovanje elektronske pošte

Poenotite komunikacijo s strankami in dobavitelji z upravljanjem vsebin in priponk elektronske pošte na enem mestu.

Uporaba elektronske pošte je zagotovo tudi pri vas prevzela vodilno vlogo kot način komunikacije tako v podjetju, kot tudi z dobavitelji in kupci.

Se vam pogosto dogaja, da zaposleni s kupci in dobavitelji komunicirajo vedno več preko elektronske pošte? Mogoče preko epoštne aplikacije vodijo celotno korespondenco s strankami, naročajo izdelke pri dobaviteljih in vodijo celotne projekte?

Na podlagi naših izkušenj lahko rečemo, da se ob sodelovanju večjega števila notranjih in zunanjih sodelavcev kmalu zgodi, da tak način dela postane neobvladljiv. Sledenje nalogam, dokumentom, odgovornim osebam in rokom izvedbe v epoštnem odjemalcu postane ozko grlo pri doseganju vaših ciljev.

Rešitev Gama System® eDocs vam s povezavo z epoštnim odjemalcem omogočajo, da vzpostavite nadzor nad elektronsko pošto in začnete zadeve reševati sistematično, dokumente pa shranjevati na enem mestu.

Izzivi, ki jih rešujemo

  • Nesistematično shranjena dokumentacija v epoštnih odjemalcih
  • Pomembna dokumentacija se ne nahaja v eni rešitvi
  • Zaposleni si pošiljajo velike datoteke (tudi večkrat in enake) po elektronski pošti, kar vpliva na višje stroške hrambe podatkov
  • Prejeta in poslana elektronska pošta se ne shranjuje v knjigi pošte
  • Ni centralnega vpogleda kdo, kaj in kdaj je poslal v in iz organizacije

Vaše koristi

Prihranek časa

Ob nastopu novega delavca so vsi pomembni dokumenti iz epošte hitro dostopni na enem mestu.

Prihranek denarja

Manjša obremenitev poštnega strežnika, ker se datoteke lahko izbriše iz odjemalca in shrani samo še v centralni rešitvi za obvladovanje dokumentov.

Povečanje produktivnosti zaposlenih

Delo zaposlenih poteka v aplikaciji za delo z dokumenti, ki je avtomatizirano in ne v epoštnem klientu, ki je prvotno namenjen za pošiljanje sporočil.

Hitrejši in standizirani procesi

Prejeto in oddano epošto se enostavno zavede v prejeto ali izdano pošto, da se zagotovi sledljivost korespondence. Zaposleni prejete datoteke shranjujejo direktno v rešitev, tako da imate v podjetju smo eno datoteko, do katere dostopajo samo uporabniki s pravicami

Zagotovite si naštete koristi z rešitvijo Gama System© eDocs.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.