GamaSystemLogo
Raziskave
Evropski projekt ReFLEX

Doseganje poslovne prilagodljivosti je nujen pogoj za poslovni razvoj malih in srednje velikih podjetij, zato smo jim ponudili roko preko projekta Reflex.

Poslovne spletne storitve

Storitev omogoča vpogled v dnevne tečaje vrednostnih papirjev in borznih indeksov in vpogled v tečajnice glavnih slovenskih bank ter pretvorbo med valutami.

Microsoft Office

Gama System, skupaj s partnerji, ponuja storitev OfficeResearch vsem uporabnikom slovenske izdaje paketa Microsoft Office 2003.

Windows Stranska vrstica

Omogoča poslušanje slovenskih radijskih postaj, spremljanje osebnega portfelja slovenskih delnic in spremljanje menjalnih tečajev slovenskih bank.

Gama System® eTaxes

Razvijalsko ogrodje Gama System eTaxes SDK omogoča preprosto povezovanje, vlaganje in sprejem dokumentov iz davčnega sistema edavki.durs.si.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.