Evropski projekt ReFLEX

Doseganje poslovne prilagodljivosti je nujen pogoj za poslovni razvoj malih in srednje velikih podjetij, zato smo jim ponudili roko preko projekta Reflex.

Preberite več >

Poslovne spletne storitve

Storitev omogoča vpogled v dnevne tečaje vrednostnih papirjev in borznih indeksov in vpogled v tečajnice glavnih slovenskih bank ter pretvorbo med valutami.

Preberite več >

Microsoft Office

Gama System, skupaj s partnerji, ponuja storitev OfficeResearch vsem uporabnikom slovenske izdaje paketa Microsoft Office 2003.

Preberite več >

Windows Stranska vrstica

Omogoča poslušanje slovenskih radijskih postaj, spremljanje osebnega portfelja slovenskih delnic in spremljanje menjalnih tečajev slovenskih bank.

Preberite več >

Gama System® eTaxes

Razvijalsko ogrodje Gama System eTaxes SDK omogoča preprosto povezovanje, vlaganje in sprejem dokumentov iz davčnega sistema edavki.durs.si.

Preberite več >