GamaSystemLogo
Postavitev optimalnega razvojnega procesa
Postavitev optimalnega razvojnega procesa

Optimalnost razvojnega procesa je dosegljiva v večini podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme.

V večini primerov se podjetja ne ukvarjajo z optimizacijo razvojnega procesa, saj je večkrat odvisen predvsem od ključnih razvojnih kadrov.

Podjetje Gama System svetuje pri postavitvi optimalnega razvojnega procesa in definira:

  • Definicija igralcev razvojne skupine
  • Odgovornosti razvojne skupine
  • Faze razvoja
  • Vsebino prehodnih (medfaznih) dokumentov
  • Način dnevnega prevajanja
  • Sistem razhroščevanja, obveznosti in obveščanja
  • Vrednotenje

Postavitev -razvojnega -procesa

Glede na velikost razvojne skupine definiramo potrebne vloge v procesu razvoja in dodelimo zahtevani čas trajanja posamezne faze pri večjem razvojnem projektu.

Storitev optimizacije razvojnega procesa vključuje:

  • Definicijo procesa razvoja
  • Sledenje ciljem

Omejitve razvojnega procesa ne prinašajo dolgoročnih sprememb, v primerih kjer se zahtevam v zagonu projekta ne sledi popolnoma. Pravilno postavljeni cilji in sledenje spremembam zahtevajo dolgoročnejše sodelovanje, navadno v celotnem trajanju razvojnega projekta.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.