GamaSystemLogo
Gama System® eArchive
Gama System® eArchive

Napredno arhiviranje pa najvišjih standardih za varčno, varno in odgovorno poslovanje

Sistem arhiviranja elektronskih dokumentov Gama System® eArchive izboljša vaše poslovanje z omogočanjem hitrega pretoka in črpanja informacij, časovno in lokacijsko neomejenega dostopanja do dokumentacije ter s sledljivostjo in popolno varnostjo podatkov in informacij pred neželenimi dostopi ali vdori.

Omogoča pravno veljavno shranjevanje elektronskih dokumentov, sposoben je shraniti več milijonov dokumentov, jih iskati, vračati ter jim spreminjati metapodatke, v procesiranje pa sprejme neomejene količine dokumentov.

Prednosti

 • Akreditacija Arhiva Republike Slovenije
 • Preprosta integracija v obstoječe sisteme
 • Storitveno usmerjena arhitektura rešitve
 • Moderne večnivojske tehnologije
 • Visoke zmogljivosti procesiranja
 • Dokumenti se nikoli ne izgubijo

Lastnosti

 • Brezmejno razširjanje kapacitete elektronskega gradiva
 • Popolna integracija z obstoječimi sistemi
 • Dokumentno osnovani storitveni vmesniki
 • Poljuben format dokumentov
 • Dokumenti shranjeni v XML obliki
 • Logični in fizični dokumenti
 • Preformatiranje dokumentov
 • Nastavljivi metapodatki
 • Digitalni podpisi, časovno žigosanje, podpora kriptiranju dokumentov
 • Vstopna pravila
 • Podpora za različne počasne medije
 • Dvojno časovno žigosanje za zagotavljanje nespremenljivosti gradiva
 • Zgodovina v statistikah : dostopi do vsebine , spremembe pravic uporabnikov, spremembe dostopnosti vsebine
 • Maksimalna varnost: časovno žigosanje, enkripcija, digitalni podpis, dostopi na osnovi pravic z digitalnim certifikatom
 • Varne revizijske sledi
 • Samodejno uničenje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe
 • Poosebljene nastavitve pravic, glede na pravila z množičnim nastavljanjem pravil dostopa

Gama System® eArhive podpira več ločenih logičnih arhivov znotraj iste namestitve. Vsak arhiv ima polno funkcionalnost določanja dostopa, pravic, klasifikacijskega načrta, vstopnih pravil, itd.

Omogoča shranjevanje poljubnih elektronskih dokumentov, ki jih preko programskega vmesnika shrani v arhiv, ta pa se nahaja pod okriljem podjetja Gama System.

Logična sestava hierarhije arhiva je poljubna in omejena na administratorje posameznih arhivov.

Gama System eArchive je ena od dveh enotnih rešitev za vse tipe dokumentov z različnimi življenskimi cikli in različnimi nameni uporabe. Oglejte si tudi dokumentni sistem Gama System® eDocs , ki je lahko ena od vstopnih točk za arhivirane dokumente.

SOA

Pravna veljava

Naprednost

 • Storitveno usmerjena arhitektura rešitve 
 • Preprosta integracija v obstoječe sisteme
 • Dokumentno osnovani storitveni vmesniki
 • Akreditacija Arhiva Republike Slovenije 
 • Pravna veljava elektronskih dokumentov
 • Podpisovanje, žigosanje, enkripcija
 • Moderne večnivojske tehnologije
 • Visoke zmogljivosti procesiranja
 • Dokumenti in sheme XML

Kontaktirajte nas za svetovanje glede vpeljave Gama System® eArchive.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.