GamaSystemLogo
Akreditacija ARS
Akreditacija ARS

Naši rešitvi za celostno obvladovanje dokumentacije v celotnem življenskem ciklu sta že od leta 2008 redno preverjani, da zadostita najvišjim standardom zahtev.

Gama System® eDocs

Za svoj dokumentni sistem smo že 4x pridobili najširšo akreditacijo Arhiva Republike Slovenije.

Le ta obsega podporo posameznim funkcionalnostim pri postopkih trajne hrambe in podporo spremljevalnih storitev (upravljanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki, zajem in pretvorbi izvorne analogne v digitalno obliko, podporo množičnemu zajemu in podporo hrambe raznovrstnega gradiva), kot tudi akreditacijo za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki.

E -arhiv -republike -slovenije

Programska oprema je v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter z Enotnimi tehnološkimi zahtevami in pravili stroke.

Povezava na akreditacijo Gama System® eDocs

Gama System® eArchive

Za svoj sistem dolgoročne hrambe smo že 5x pridobili najširšo akreditacijo Arhiva Republike Slovenije.

Gre za prvi primer akreditacije v Sloveniji razvite programske opreme, ki specifično podpira dolgoročno in trajno hrambo ter elektronsko hrambo dokumentov.

Pridobljena akreditacija tako pomeni, da je sistem Gama System E-Arhiv skladen z Zakonom o varstvu dokumentnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 30/2006) ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami in pravili stroke.

Povezava na akreditacijo Gama System® eArchive

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.