GamaSystemLogo
Gama System® eTaxes
Gama System® eTaxes

Razvijalsko ogrodje Gama System eTaxes SDK omogoča preprosto povezovanje, vlaganje in sprejem dokumentov iz davčnega sistema edavki.durs.si

Ogrodje je namenjeno razvijalcem poslovnih rešitev, ki želijo vzpostaviti integracijo za pošiljanje, pridobivanje in obvladovanje davčnih in ostalih dokumentov, podprtih s strani Davčnega urada Republike Slovenije

Trenutna verzija: 1.0.6.08

Za dostop do Gama System®< eTaxes SDK nam pišite na: etaxes@gama-system.si

Podprte funkcionalnosti

Splošne lastnosti:
 • Zapis in branje poljubnega davčnega dokumenta
 • Pošiljanje, branje, shranjevanje, vlaganje dokumentov
 • Intuitiven, hierarhičen objektni model
 • Tipiziran dostop do lastnosti dokumenta
 • Preprosta komunikacija s sistemom
 • Podpora skladnemu digitalnemu podpisovanju
 • Podpora pametnim karticam
 • Podpora kvalificiranim digitalnim potrdilom
 • Razredi DursCommunicator, DursDocument, DursDocumentHeader, DursDocumentBody, DursDocumentSignature

Komunikacija s sistemom:
 • Preverjanje dokumentov
 • Izračunavanje dokumentov
 • Shranjevanje dokumentov
 • Vlaganje dokumentov
 • Pridobivanje seznamov dokumentov
 • Pridobivanje napak dokumentov
 • Prijava, odjava

Kriptografija:
 • Digitalno podpisovanje dokumentov
 • Preverjanje digitalnih podpisov novo generiranih dokumentov
 • Preverjanje digitalnih podpisov vrnjenih dokumentov
 • Preverjanje odjemalskih podpisov, strežniških podpisov in časovnega žiga
 • Preverjanje veljavnosti odjemalskega certifikata, strežniškega certifikata in certifikata časovnega žiga
 • Dostop do javnih ključev odjemalskega certifikata, strežniškega certifikata in certifikata časovnega žiga
 • Preverjanje certifikatske verige
Tehnične podrobnosti

Serializacija dokumentov:
 • Glava dokumenta
 • Telo dokumenta
 • Digitalni podpisi
 • Tipiziran dostop do lastnosti glave dokumenta
 • Tipiziran dostop do lastnosti telesa dokumenta
 • Popravljanje vsebine dokumentov
 • Dodajanje / popravljanje / brisanje elementov in atributov dokumenta
 • Dinamična serializacija vSystem.Xml.Linq.XDocument<System.XmlDocument, System.String.

Deserializacija dokumentov:
 • Branje poljubnega dokumenta iz XML reprezentacije
 • Branje poljubnega dokumenta iz lokalne datoteke
 • Branje poljubnega dokumenta iz toka
 • Glava dokumenta
 • Telo dokumenta
 • Digitalni podpisi
 • Kvalificirana digitalna potrdila
 • Dinamična deserializacija izSystem.Xml.Linq.XDocumentSystem.XmlDocument, System.String.

Uporabljene tehnologije:
 • Microsoft Visual Studio 2008
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • System.Xml (DOM dostop do dokumenta)
 • System.Xml.Linq (LINQ to XML)
 • System.ServiceModel (Windows Communication Foundation)
 • <System.Security.Cryptography (Digitalno podpisovanje, kvalificirana digitalna potrdila)
 • System.Security.Cryptography.Xml (XML Signature)

Preberite si več informacij na strani Gama System® eTaxes SDK.

Arhitektura

Shema: Umestitev rešitve

Preberite si več informacij na strani Gama System® eTaxes SDK.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.