GamaSystemLogo
Optimizacija prodajnih, sprejemnih in mobilnih mest
Optimizacija prodajnih, sprejemnih in mobilnih mest

Ustavite papir tam kjer nastaja in začnite dosegati velike in merljive ekonomske učinke v primerjavi s tradicionalnimi postopki obravnave dokumentov.

V organizaciji, kjer se velik delež papirja ustvari preko prodajnih, sprejemnih ali mobilnih mest, nastajajo mnogi izzivi, ki jih z ustaljenim načinom dela težko rešimo. Najnaprednejše organizacije zato že uvajajo konteksten (ob transakciji s stranko ali dobaviteljem) način zajema dokumentov.

Izzivi, ki jih rešujemo

  • Zamudna in draga manipulacije z dokumenti na terenu in na prodajno – sprejemnih mestih
  • Pogoste napake pri vnašanju podatkov v obrazce
  • Zalaganje, ponarejanje in celo izgubljanje dokumentov od kraja nastanka do centralnega sistema
  • Zakasnjeno pridobivanje informacij iz dokumentov

Vaše koristi

Prihranek denarja

Strošek kontekstnega zajema lahko predstavlja 50% cene stroška zajema v primerjavi z zajemom po zaključenem procesu. 51% organizacijam, ki so uvedle mobilno skeniranje, se je investicija povrnila prej kot v 18 mesecih (Vir:Aiim.com). Več kot ima organizacija sprejemnih mest in bolj, ko so ta obremenjena, hitrejša je povrnitev investicije v nov način zajema dokumentov.

Optimizacija procesov

Brez večjih organizacijskih sprememb imate priložnost za začetek popolnoma brezpapirnega upravljanja ključnih procesov. Posel je vsebinsko celosten in zaključen takoj po koncu transakcije, prav tako imate takojšen dostop do celotne verige dokumentov.

Glede na panogo

Elektronske komunikacije

Bančništvo

Zavarovalništvo

Javna uprava

Transport

Sklepanje naročniških pogodb, aneksov, sprememba podatkov naročnika,…

Bančno okence (dvigi, pologi, nakazila, depoziti…)

Individualna obravnava komitentov (posojila),…

Sklepalna mesta – sklepanje zavarovanj,

sprejemno mesto za prijavo škod, zavarovalni zastopniki na terenu,…

Sprejemna mesta – razne vloge, kjer so potrebna dokazila in potrdila,…

Skladišča - dobavnice, prevzemnice,

Zagotovite si naštete koristi z rešitvijo Gama System® SimpleScan.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.