Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System d.o.o. je registrirani ponudnik programske opreme za digitalno hrambo

12. marec 2007

Gama System d.o.o. je v skladu z določili 83. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/2006) in 29. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006) podal vlogo in bil 22.01.2007 vpisan v register ponudnikov opreme in storitev.

Uradna registracija obsega dva naša programska paketa:

  1. Sistem za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® eDocs" in
  2. Sistem za arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® E-Arhiv".

Vsebinsko gre za registracijo celotne produktne linije za obvladovanje poslovanja z elektronskimi dokumenti, s katero zadostimo prav vsem potrebam, povezanim s prehodom na elektronsko poslovanje.

V bistvu gre za tri produkte in sicer:

  • Sistem za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® eDocs"
  • Integracijo dokumentnega sistema "Gama System® eDocs" z "IBM TotalStorage DR550" (IBM-ov vrhunski sistem za varno shranjevanje podatkov, za kar je Gama System d.o.o. pridobil pravico uporabljati logotip "Ready for IBM Tivoli Software") ali oboje v kombinaciji z namensko, visoko performančno rešitvijo za arhiviranje elektronskih dokumentov, to je
  • Sistem za arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® E-Arhiv".

Uradno registracijo naše programske opreme (Gama System® eDocs in Gama System® E-Arhiv) najdete na Arhivu RS:
Gama System® eDocs

Sistem za arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® E-Arhiv" se lahko uporabi kot rešitev za digitalno hrambo za lastne potrebe, lahko pa se ga uporabi tudi kot storitveno rešitev, ki pa je prav tako registrirana, posredno preko ponudnika storitve hrambe digitalnih dokumentov.

Uradna registracija storitvene rešitve (Gama System® E-Arhiv) najdete prav tako na Arhivu RS:
Gama System® E-Arhiv