Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System eArchive prejel akreditacijo Arhiva Republike Slovenije

07. julij 2008

Akreditacija programske opreme, ki deluje na področju problematike elektronskih dokumentov, pomeni končni korak v procesu dokazovanja ustreznosti in skladnosti z veljavno zakonodajo. Pridobljena akreditacija tako pomeni, da je sistem Gama System E-Arhiv skladen z Zakonom o varstvu dokumentnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS št. 30/2006) ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami in pravili stroke.

"Sistem varne hrambe Gama System E-Arhiv je končna postaja za vse dokumente, ki zahtevajo dolgoročno in zakonsko skladno hrambo v digitalni obliki," je dejal mag. Marko Šobota, direktor družbe Gama System. "Namenjen je tako ponudnikom storitev arhiviranja kot tudi velikim podjetjem, ki potrebujejo lasten sistem za shranjevanje ter arhiviranje elektronskih dokumentov. S pridobljeno akreditacijo Arhiva Republike Slovenije je shranjenim dokumentom zagotovljena pravna veljavnost, brez potrebe po dokazovanju."

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA) v 72. členu določa, da lahko hrambo arhivskega gradiva in spremljevalnih storitev v digitalni obliki za javnopravne osebe opravlja samo ponudnik, ki je akreditiran pri Državnem arhivu.

Akreditacija se prične z registracijo produkta, ki ponudniku omogoča nadaljevanje v formalizirani postopek akreditacije. V primeru lastnega razvoja, proces zahteva oddajo dokumentacije, ki opisuje razvojni proces, načine nameščanja, spremno in uporabniško dokumentacijo, tehnično dokumentacijo in dokazila o kvalitetnem procesu razvoja programske opreme. Po zaključenem preverjanju dokumentacije se opravi pregled produkta s strani Arhiva Republike Slovenije, ki akreditacijo izda samo v primeru polnega pokrivanja zakonskih zahtev.

O sistemu varne hrambe Gama System E-Arhiv

Gama System® E-Arhiv predstavlja končno točko za elektronske dokumente, ki potrebujejo varno, zanesljivo in dolgoročno hrambo. Sistem je namenjen srednjim in velikim podjetjem, skupaj s storitvenimi vmesniki pa omogoča preprosto integracijo v okolje naročnika. Storitvena usmerjenost izdelka in moderne tehnologije XML omogočajo visoko stopnjo integracije s poljubnim sistemom znotraj naročnikovega okolja. Rešitev podpira polni nabor dodatnih storitev, ki omogočajo zagotavljanje pravne veljave prihajajočim in že shranjenim dokumentom.

Rešitev omogoča visoko razširljivost, tako na strojni kot aplikacijski ravni. Namestitev opreme opravi ponudnik v sodelovanju z naročnikovimi strokovnjaki.

Gama System E-Arhiv je prejel prvo nagrado na letošnjem Slovenskem forumu inovacij in bil izbran za inovacijo leta med malimi in srednjimi podjetji. Izdelek je sicer nameščen in v uporabi pri nekaj največjih slovenskih podjetjih.