Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System praznuje 15. obletnico

27. november 2007

Družba Gama System d.o.o. je bila ustanovljena pred 15 leti (27.11.1992) za razvoj, uvajanje in izobraževanje s področja industrijskega inženiringa. Na začetku poslovanja je svetovanje in izvajanje projektov predstavljalo uvajanje sistema kakovosti ISO 9001. V družbi smo takrat pripravili analizo, ki je pokazala, da se obeta široka uveljavitev standarda ISO 9001 v praksi. Ker ta zahteva, da se sistem kakovosti dokumentira, smo se srečali z vprašanjem njegove učinkovitosti v primeru, da je opredeljen v papirnati obliki. Po treh letih poslovanja smo tako sprejeli odločitev, da se Gama System poda v razvoj informacijske podpore sistemu kakovosti ISO 9001.

Na domačem trgu v tistem času ni bilo resnega ponudnika programske opreme, poznejše analize pa so pokazale, da takrat niti v svetovnem merilu ni bilo dobrih in celovitih programskih rešitev za podporo standardu ISO 9001. Glede na dejstvo, da v družbi nismo imeli zaposlenih računalniških strokovnjakov, smo se na začetku opirali predvsem na vsebinsko poznavanje problematike. Možnost, da bi razvoj povezali s katerim od tedanjih ponudnikov programske opreme, smo opustili, kajti večina večjih podjetij je zgolj tržila tuje rešitve, med manjšimi ponudniki pa nismo prepoznali dovolj naprednega partnerja.

Za nami je že bilo opravljeno obsežno delo na področju priprave sistemske analize (vsebinske zasnove) in imeli smo občutek, da nam je uspelo pripraviti odlično zasnovo rešitve. To je povečalo naše ambicije, zato smo vzpostavili stik s Fakulteto za računalništvo in informatiko in se dogovorili za sodelovanje z laboratorijem prof. Saša Divjaka, kjer so izvedli raziskovalno-razvojno fazo projekta. Izbrali so orodja, postavili program razvoja, zasnovali rešitev in nenazadnje napisali kodo prvih modulov programskega paketa Gama System ISO 9001.

Po zaključku raziskovalno-razvojne faze smo spoznali, da smo z inovativnim pristopom dosegli vrsto inovacij:

  • V svetovnem merilu smo se med prvimi odločili za razvoj računalniške podpore standardu ISO 9001, kar so pokazali poznejši nastopi na CeBIT-u v Hannovru, saj smo že na prvem nastopu imeli najbolj celovito rešitev na sejmu.
  • V rešitev smo že leta 1996 vgradili procesni pristop, ki je postal sodobna organizacijska oblika šele s prihodom standarda ISO 9001:2000.
  • Pogumna izbira Microsoftovih razvojnih orodij s strani prof. Saša Divjaka (leta 1995) je odločilno vplivala na naš nadaljnji razvoj, saj smo bili v Sloveniji med prvimi uporabniki teh orodij.
  • Edinstven pristop k razvoju nas je pripeljal do izdelave lastnega modela vodenja razvoja programske opreme, ki se je že večkrat izkazal za izjemno učinkovitega, bodisi za lasten razvoj ali za razvoj programske opreme po naročilu.

 Spoznanje, da nam tehnika nevihte možganov pri iskanju rešitev prinaša odlične rezultate, nas je pripeljalo do odločitve, da v razvojnem timu sprejmemo sklep o prepovedi gledanja tujih rešitev. To še vedno velja za nepisano pravilo, ki ga v družbi dosledno spoštujemo.

Programski paket Gama System ISO 9001® smo začeli tržiti leta 1998 in je še danes najbolj uveljavljen programski paket za podporo standardu ISO 9001. Med njegovimi uporabniki so ugledni naročniki, kot so delniške družbe Salonit Anhovo, MKT Print, Pivovarna Union, Cinkarna Celje, Ceste Mostovi Celje in Impol.

Spoznanja, ki smo jih dobili pri uvajanju pri naših naročnikih, so nam jasno nakazala izjemen potencial inovativnih rešitev, vgrajenih v programski paket Gama System ISO 9001®. Po drugi strani pa so se na obzorju že kazale napovedi prehoda na elektronsko poslovanje, kar nas je v začetku leta 2001 pripeljalo do odločitve, da gremo v razvoj celovitega sistema za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov, to je programskih paketov Gama System® eDocs in Gama System® E-Arhiv.

Z dokumentnim sistemom Gama System® eDocs, katerega razvoj smo zaključili maja 2006, smo kandidirali na Slovenskem forumu inovacij na Hevreki!06. Naš sistem za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov je bil uvrščen med 50 najbolj inovativnih idej, inovacij, izumov, tehnoloških in drugih rešitev v okviru prireditve Hevreka!06.

Leta 2003, takoj po zaključku priprave funkcionalne in razvijalske specifikacije za dokumentni sistem Gama System® eDocs, smo začeli s pripravo funkcionalne in razvijalske specifikacije za sistem varne hrambe elektronskih dokumentov Gama System® E-Arhiv ter tudi ta razvoj uspešno zaključili v maju 2007. Sistem je že nameščen pri prvem naročniku – Pošti Slovenije d.o.o.

Zadnja izdelka tvorita v kombinaciji z IBM TotalStorage DR550, IBM-ovim vrhunskim arhivskim sistemom za varno shranjevanje podatkov, najbolj celovito rešitev na trgu, to je dokumentno linijo podjetja Gama System, ki se na domačem trgu uspešno kosa tudi z najbolj uveljavljenimi svetovnimi rešitvami. Z dokumentno linijo uspešno prodiramo tudi na svetovni trg. Gama System ima pravico označevati lastno programsko opremo z logotipom "Ready for IBM Tivoli software", saj smo uspešno prestali zahtevno certificiranje integracije s strani IBM-a.

Našo razvojno odličnost in inovativnost potrjujejo tudi dejstva, da smo:

  • kot prva družba v Sloveniji razvili spletne storitve na temelju tehnologije .NET,
  • prvo slovensko podjetje, ki je podpisalo pogodbo z Microsoftom, natančneje z Microsoft Ireland Operations Limited, o integraciji svojih spletnih storitev “Gama System® OfficeResearch” v uradni Microsoftov izdelek, to je slovensko izdajo Microsoft Office. Pogodba določa, da bodo v slovenske različice 2003, vključene so tudi v Microsoft Office 2007, že ob namestitvi na voljo za slovenske uporabnike tudi naše spletne storitve,
  • prvi v Sloveniji pripravili pripomočke za stransko vrstico Windows Vista (Windows Vista Sidebar). Pripomočki omogočajo poslušanje slovenskih radijskih postaj, osebno spremljanje denarnega trga in trga vrednostnih papirjev s pripomočkom Slovenski portfelj in vpogled v valutne tečaje Banke Slovenije, NLB, NKBM in SKB banke s pripomočkom Slovenski tečaji.

 Dosežki na tehnološkem področju in uveljavitev družbe Gama System kot naprednega ponudnika programske opreme so nam omogočili pridobivati tudi projekte po naročilu, in sicer za najzahtevnejše naročnike (Pošta Slovenije, Mobitel, Ministrstvo za kulturo, Microsoft …). Gre večinoma za zahtevne projekte, kjer je potrebna uporaba najnovejših, večkrat tudi mejnih tehnologij.

Prepričani smo, da naši dosedanji dosežki kažejo na vztrajno inovativno delovanje podjetja, ki je inovacijo uveljavilo kot način razmišljanja, dela in poslovanja. Izbrani pristop nam je omogočil tehnološki in poslovni preboj, saj smo se v tem času prestrukturirali iz povsem svetovalno usmerjenega podjetja v enega tehnološko najbolj naprednih proizvajalcev programske opreme z lastno celovito rešitvijo – dokumentno linijo Gama System – ki podpira elektronsko poslovanje s prav vsemi vrstami dokumentov znotraj organizacije in tudi poslovanje s partnerji.

Ob tem jubileju bi se radi zahvalili vsem poslovnim partnerjem in strankam za sodelovanje ter za izkazano zaupanje. Prepričani smo, da bomo skupaj z vami v naslednjih 15-ih letih postali še boljši.