Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System želi na CeBIT 2006 vzpostaviti nove partnerske povezave

20. februar 2006

Družba Gama System d.o.o. se bo predstavila tako na samostojnem razstavnem prostoru (C69) kot tudi na razstavnem prostoru Microsoft Deutschland GmbH (A38, razstavno mesto št. 10), kjer bomo nastopili kot eni od petih povabljenih Microsoftovih partnerjev s področja regije JV Evrope (oboje v hali 4).

Gama System d.o.o. je v Sloveniji vodilni razvijalec visoko zmogljive in inovativne programske opreme lastne blagovne znamke "Gama System®", ki je namenjena podjetjem, bankam in javni upravi.

Na CeBIT 2006 bomo predstavili sledeče programske pakete:

  • "Gama System® eDocs" - Sistem za obvladovanje in arhiviranje elektronskih dokumentov (EDMS) in podpora tehnični dokumentaciji (PDM - Product Data Management)
  • "Gama System® E-Arhiv" - Podpora arhivranju digitalno podpisanih in časovno žigosanih elektronskih dokumentov
  • "Gama System® HRM" - Organizacija in kadri
  • "Gama System ISO 9001®" Podpora sistemom vodenja (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/TS 16949)
  • "Gama System® BI" - Poslovna inteligenca (OLAP - Podpora odločanju)

V Gama System d.o.o. nam predstavlja nastop na CeBIT 2006 logično nadaljevanje začete zgodbe na lanskem CeBIT-u, ko smo premierno predstavili sistem za upravljanje in arhiviranje elektronskih dokumentov "Gama System® eDocs" in največjo pozornost namenili predvsem tehnični afirmaciji naše programske opreme. Uspelo nam je pokazati, da imamo na voljo programsko opremo izjemne kakovosti, ki je visoko zmogljiva in konkurenčna tudi v svetovnem merilu, saj nam je uspelo v manj kot pol ure konfigurirati ponor našega dokumentnega sistema "Gama System® eDocs" in ga povezati z največjim scanner-jem na svetu, katerega je razstavljal BancTec GmbH, prav tako na razstavnem prostoru Microsoft-a. Šlo je za scanner z OCR prepoznavanjem znakov izjemnih zmogljivosti (250 barvnih A4 strani, obojestransko v minuti). Oboji razstavljavci smo bili navdušeni nad tem dosežkom, saj smo se prvič srečali in v manj kot pol ure povezali oba sistema, ki sta takoj po zagonu delovala v polni funkcionalnosti. Tudi vodstvo Microsoft EE je bilo nad tem dogodkom navdušeno!

Visoko zmogljiv EDMS "Gama System® eDocs" predstavlja s svojo edinstveno zasnovo, inovacijo med dokumentnimi sistemi. Podpira vse dokumente v organizaciji - tiste, ki jih obdelamo znotraj DMS (Word, Excel,...), uvožene iz drugih sistemov (SharePoint, tiskalnik, AutoCAD, ERP,...) in vstopajoče v sistem iz okolja (datotečni sistem, sheme XML, e-pošta, optični bralnik,...).

Sistem je nastavljiv, zmogljiv in omogoča iskanje dokumentov po različnih kriterijih, preurejanje arhiva, varnostna pravila nad posameznimi dokumenti, obvladovanje spisov, nastavitev workflowa. Vgrajene so visoke varnostne zahteve - uporaba gesel, digitalni certifikati, časovno žigosanje, sistem obvladuje uporabniške pravice. Dokumenti in podatki so verzionirani, shranjeni v MS SQL Server.

Na CeBIT 2006 bomo premierno predstavili rešitev "Gama System® E-Arhiv", ki je zasnovana in optimirana za prevzem zelo velike količine dokumentov, možna je tudi paketna dostava pošiljke dokumentov, preverjanje certifikata, časovno žigosanje dokumentov in arhiviranje elektronskih dokumentov. Rešitev je realizirana z najnovejšo tehnologijo (Microsoft Messaging Queue, SQL Server, .NET Framework 2.0), deli programa so celo realizirani z WFC (Indigo). Tehnološko in performančno je to zelo napredna rešitev!

Družba Gama System d.o.o. je izbrala nastop na CeBIT-u kot eno pomembnejših poti za globalizacijo poslovanja. Naš cilj je, da plasiramo našo programsko opremo na svetovni trg in sicer po poslovnem modelu, da za vsako državo pridobimo enega ali več poslovnih partnerjev, katerim bi ponudili zastopstvo za našo programsko opremo. Od poslovnega partnerja pričakujemo da prevzame lokalizacijo - prevod na lokalni jezik (Programska oprema Gama System je trenutno na voljo v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku) ter trženje in implementacijo pri končnih strankah.

Gama System d.o.o. vidi bodoče partnerje v naboru:

  • Družb, ki svojo dejavnost opredeljujejo kot "sistemski integratorji"
  • Družb, ki prodajajo in implementirajo lastne ali tuje ERP rešitve
  • Družb, ki so s svojo dejavnostjo storitveno usmerjeni (svetovanje končnim strankam)
  • Svetovalnih organizacij, ki svetujejo na področjih Managementa, sistemov vodenja ISO 9001,... ter
  • Družb, ki vidijo v partnerstvu z Gama System d.o.o. izziv in poslovno priložnost, da razvijejo dobičkonosno poslovanje.

Upamo, da v tej iniciativi vidite tudi vi priložnost, da ste nam pripravljeni nameniti (podariti) pol ure časa in to storiti že na začetku obiska CeBIT-a!

Ves preostali čas, ki ga boste preživeli na našem razstavnem prostoru, bo Vaša zavestna odločitev, da investirate čas v bodoče partnerstvo. Prosimo, da boste imeli "v rezervi" na voljo dovolj časa, da vam lahko detaljno predstavimo naše rešitve in se poglobimo tudi v poslovni model medsebojnega sodelovanja. Prepričani smo, da imamo na voljo napredno in zmogljivo programsko opremo, da lahko skupaj naredimo dobre posle in da smo kot partner prava izbira!