Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System želi na CeBIT 2009 vzpostaviti nove partnerske povezave

26. januar 2009

Družba Gama System, vodilni razvijalec visoko zmogljive in inovativne programske opreme za upravljanje in varno hrambo elektronskih dokumentov lastne blagovne znamke Gama System®, namenjene podjetjem, bankam, bolnišnicam in javni upravi, se bo tudi letos predstavila v Hannovru na sejmu CeBIT 2009.

V Gama System se dobro zavedamo sedanjih kriznih razmer in pričakujemo, da se bo vrsta dosedanjih razstavljavcev kot tudi obiskovalcev odločila za varčevanje - tokratnega CeBIT-a se zato ne bodo udeležili. Kratkoročno je to razmišljanje racionalno in mu je težko ugovarjati, dolgoročno pa je lahko zelo vprašljivo.

V podjetju Gama System smo se odločili, da bomo odgovorili na poslabšanje gospodarskih razmer izključno z razvojem. Prepričani smo, da so krizni časi najboljši časi za razvoj. Ta predstavlja pomembno razliko od mnogih, ki reagirajo tako, da pričnejo varčevati. In zato smo se odločili, da tudi to leto nastopimo na CeBIT-u. Seveda računamo na dejstvo, da bo med obiskovalci (tako potencialnimi partnerji, kot tudi končnimi kupci) dovolj podjetij, ki gojijo nam podobno poslovno filozofijo. In računamo prav na te obiskovalce.

Ponudili jim bomo najbolj celovito svetovno rešitev za obvladovanje dokumentacije, ki obsega sistem za upravljanje (DMS) elektronskih dokumentov Gama System® eDocs, integracijo dokumentnega sistema Gama System eDocs z rešitvijo IBM DR550 ter sistem za arhiviranje (dolgoročno varno hrambo) elektronskih dokumentov Gama System® eArchive.

Visoko zmogljiv sistem za upravljanje elektronskih dokumentov Gama System eDocs je zasnovan za podporo poslovanju z vsemi dokumenti v organizaciji – tako tistimi, ki jih obdelamo znotraj sistema za obvladovanje elektronskih dokumentov (jedro rešitve), kot uvoženimi iz drugih sistemov in okolja, vključno z zajemom dokumentov preko skenerja. Rešitev prinaša izjemne možnosti racionalizacije poslovnih procesov s popolnim prehodom na poslovanje z elektronskimi dokumenti, tako v organizaciji naročnika, kot tudi pri poslovanju v reprodukcijski verigi, kar podpirata programska paketa Gama System® Organizacija in kadri ter Gama System® Poslovni partnerji.

Rešitev Gama System eArchive je zasnovana in optimizirana za prevzem zelo velike količine dokumentov, omogoča pa tudi paketno dostavo pošiljk dokumentov, preverjanje elektronskega podpisa, časovno žigosanje dokumentov in arhiviranje elektronskih dokumentov. Rešitev temelji na najnovejših tehnologijah in je namenjena delu v gruči strežnikov, kar ji omogoča implementacijo tudi pri najzahtevnejših strankah.

Računamo na spoznanje potencialnih partnerjev in naročnikov, da je investicija v programsko opremo, ki prinaša z racionalizacijo in pohitritvijo izvajanja procesov poleg merljivih stroškovnih prihrankov tudi hitrejše odzivanje na spremembe na trgu in hitrejšo odzivnost v poslovanju s poslovnimi partnerji (kupci, dobavitelji, državo, zaposlenimi itn.), dobra naložba. V implementacijo rešitve, ki podpira upravljanje in arhiviranje prav vseh dokumentov v organizaciji, je nujno vključiti večino zaposlenih, kar ima tudi izjemne motivacijske učinke. Dejstvo, da se vlaga v razvoj, je najmočnejše jamstvo, da vodstvo zaupa v perspektivo in razvoj podjetja. Hkrati so se zaposleni primorani ukvarjati s pomembnimi zadevami, kar vpliva na pozitivno vzdušje v podjetju. Ne nazadnje je v obdobju gospodarske rasti pogosto največja ovira uspešni in hitri uvedbi programske opreme prav pomanjkanje časa, ki ga ključni kadri lahko namenijo projektu uvedbe. Po tem kriteriju se da recesijo pravzaprav obrniti sebi v prid.

Računamo tudi na močno diferenciacijo naše celovite dokumentne linije (programska paketa Gama System eDocs in Gama System eArchive), ki podpira upravljanje in varno hrambo prav vseh vrst dokumentov (elektronskih, ustvarjenih z različnimi aplikacijami, npr. Microsoft Word in AutoCAD, uvoženih iz drugih sistemov, kot tudi skeniranih) v njihovem celotnem življenjskem ciklu, od t.i. rešitev za Imaging, ki v središče postavljajo skener in tako npr. za Wordov dokument zahtevajo, da se ga najprej natisne in ponovno skenira, da bi se lahko izrabilo razpoložljivo infrastrukturo za delovni tok in distribucijo dokumentov.

Naša dokumentna linija omogoča nadzorovanje faze izdelave, dopolnjevanja, pregleda in odobritve dokumenta v elektronski obliki, v poljubno korakih in s poljubnimi delovnimi tokovi (»workflow«), ki implementirajo poslovne procese naročnika. Sistem je hkrati namenjen tudi obvladovanju prejetih papirnatih dokumentov, njihovemu skeniranju, razdeljevanju, potrjevanju in arhiviranju.

Programska paketa Gama System eDocs in Gama System eArchive sta akreditirana s strani Arhiva Republike Slovenije in sta v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter z Enotnimi tehnološkimi zahtevami in pravili stroke. To pomeni, da v skladu z zakonodajo poteka celoten proces zajemanja, obdelave, upravljanja in varne hrambe (arhiviranja) elektronskih dokumentov, katerim je zagotovljena pravna veljavnost v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Družba Gama System bo na CeBIT-u 2009 predstavila še sledeče programske pakete:

 • Gama System® HRM Organizacija in kadri
 • Gama System® Poslovni partnerji
 • Gama System® Process Management
 • Gama System ISO 9001® Podpora sistemom vodenja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Gama System® Quality Reporting
 • Gama System® BI - Poslovna inteligenca

 

Družba je izbrala nastop na CeBIT-u kot eno pomembnejših poti za globalizacijo svojega poslovanja. Cilj teh prizadevanj je nudenje programske opreme na svetovnem trgu preko naših (obstoječih in novih) poslovnih partnerjev.

Poslovni model podjetja Gama System predvideva pridobitev praviloma enega poslovnega partnerja za posamezno državo, kateremu ponudimo ekskluzivno zastopstvo za našo programsko opremo. Od poslovnega partnerja pričakujemo prevzem lokalizacije – prevod v lokalni jezik (programska oprema Gama System je trenutno na voljo v angleškem, nemškem, bosanskem, arabskem, ruskem in slovenskem jeziku) ter trženje in implementacijo pri končnih strankah.

Gama System d.o.o. vidi bodoče partnerje v naboru:

 • družb, ki svojo dejavnost opredeljujejo kot sistemski integratorji
 • družb, ki prodajajo in implementirajo lastne ali tuje rešitve ERP
 • družb, ki so s svojo dejavnostjo storitveno usmerjene (svetovanje končnim strankam)
 • svetovalnih organizacij, ki svetujejo na področjih vodenja, sistemov vodenja ISO 9001
 • družb, ki vidijo v partnerstvu z Gama System d.o.o. izziv in poslovno priložnost, da razvijejo dobičkonosno poslovanje.

 

Upamo, da v tej iniciativi vidite priložnost tudi vi in da se nam boste pridružili v naši partnerski skupnosti. Vse analize kažejo, da je naša produktna linija za podporo obvladovanju dokumentacije po kakovosti in celovitosti med dokumentnimi sistemi v samem svetovnem vrhu in da ima visok potencial za uspeh na globalnem trgu. V partnersko skupnost tako prinašamo napredno in zmogljivo programsko opremo in smo prepričani, da lahko skupaj naredimo dobre posle in da smo kot partner prava izbira.

Gama System se bo na CeBIT-u 2009 predstavila na razstavnem prostoru B56 v paviljonu 3 (Hall 3).