Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Gama System želi na CeBIT 2010 vzpostaviti nove partnerske povezave

28. januar 2010

Družba Gama System, vodilni razvijalec visoko zmogljive in inovativne programske opreme za upravljanje in varno hrambo elektronskih dokumentov lastne blagovne znamke Gama System®, namenjene podjetjem, bankam, bolnišnicam in javni upravi, se bo tudi letos predstavila v Hannovru na sejmu CeBIT 2010.

Potencialnim partnerjem in naročnikom bomo ponudili eno najbolj celovitih rešitev za obvladovanje dokumentacije, ki obsega sistem za upravljanje (DMS/ECM) elektronskih dokumentov Gama System® eDocs, integracijo dokumentnega sistema Gama System eDocs z rešitvijo IBM DR550 ter sistem za arhiviranje (dolgoročno varno hrambo) elektronskih dokumentov Gama System® eArchive. Računamo na spoznanje potencialnih partnerjev in naročnikov, da je investicija v celovito rešitev v današnjem času prava izbira, saj prinaša z racionalizacijo in pohitritvijo izvajanja procesov poleg merljivih stroškovnih prihrankov tudi hitrejše odzivanje na spremembe na trgu in hitrejšo odzivnost v poslovanju s poslovnimi partnerji (kupci, dobavitelji, državo, zaposlenimi itn.).

Visoko zmogljiv sistem za upravljanje elektronskih dokumentov Gama System eDocs je zasnovan za podporo poslovanju z vsemi dokumenti v organizaciji – tako tistimi, ki jih izdelamo znotraj sistema za obvladovanje elektronskih dokumentov (jedro rešitve) in jih hranimo v originalnem formatu, kot uvoženimi iz drugih sistemov in okolja, vključno z zajemom dokumentov preko skenerja. Rešitev prinaša izjemne možnosti racionalizacije poslovnih procesov s popolnim prehodom na poslovanje z elektronskimi dokumenti, tako v organizaciji naročnika, kot tudi pri poslovanju v reprodukcijski verigi, kar podpirata programska paketa Gama System® Organizacija in kadri ter Gama System® Poslovni partnerji.

Rešitev Gama System eArchive je zasnovana in optimizirana za prevzem zelo velike količine dokumentov, omogoča pa tudi paketno dostavo pošiljk dokumentov, preverjanje elektronskega podpisa, časovno žigosanje dokumentov in arhiviranje (dolgoročno varno hrambo) elektronskih dokumentov. Rešitev temelji na najnovejših tehnologijah in je namenjena delu v gruči strežnikov, kar ji omogoča implementacijo tudi pri najzahtevnejših strankah.

Računamo tudi na močno diferenciacijo naše celovite dokumentne linije (programska paketa Gama System eDocs in Gama System eArchive), ki podpira upravljanje in varno hrambo prav vseh vrst dokumentov (elektronskih, ustvarjenih z različnimi aplikacijami, npr. Microsoft Word in AutoCAD, uvoženih iz drugih sistemov, kot tudi skeniranih) v njihovem celotnem življenjskem ciklu, od t.i. rešitev za Imaging, ki v središče postavljajo skener in tako npr. za Wordov dokument zahtevajo, da se ga najprej natisne in ponovno skenira, da bi se lahko izrabilo razpoložljivo infrastrukturo za delovni tok in distribucijo dokumentov.

Naša dokumentna linija omogoča nadzorovanje faze izdelave, dopolnjevanja, pregleda in odobritve dokumenta v elektronski obliki, v poljubno korakih in s poljubnimi delovnimi tokovi (»workflow«), ki implementirajo poslovne procese naročnika. Sistem je hkrati namenjen tudi obvladovanju prejetih papirnatih dokumentov, njihovemu skeniranju, validaciji, razdeljevanju, potrjevanju in arhiviranju.

Programska paketa Gama System eDocs in Gama System eArchive sta akreditirana s strani Arhiva Republike Slovenije in sta v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter z Enotnimi tehnološkimi zahtevami in pravili stroke. To pomeni, da v skladu z zakonodajo poteka celoten proces zajemanja, obdelave, upravljanja in varne hrambe (arhiviranja) elektronskih dokumentov, katerim je zagotovljena pravna veljavnost v njihovem celotnem življenjskem ciklu. Velja poudariti, da zakonodaja Republike Slovenije, ki ureja elektronsko poslovanje, velja za eno najbolj celovitih in zahtevnih znotraj EU, ki jo jemlje že nekaj držav kot vzorec pri pripravi lastnih rešitev.

Družba Gama System bo na CeBIT-u 2010 predstavila še sledeče programske pakete:

  • Gama System® HRM Organizacija in kadri
  • Gama System® Poslovni partnerji
  • Gama System® Process Management
  • Gama System ISO 9001® Podpora sistemom vodenja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
  • Gama System® Quality Reporting

Izbrali smo nastop na CeBIT-u kot eno pomembnejših poti za globalizacijo svojega poslovanja. Cilj teh prizadevanj je nudenje programske opreme na svetovnem trgu preko naših (obstoječih in novih) poslovnih partnerjev.

Poslovni model podjetja Gama System predvideva pridobitev praviloma enega poslovnega partnerja za posamezno državo, kateremu ponudimo ekskluzivno zastopstvo za našo programsko opremo. Od poslovnega partnerja pričakujemo prevzem lokalizacije – prevod v lokalni jezik (programska oprema Gama System je trenutno na voljo v angleškem, portugalskem, nemškem, bosanskem, arabskem, ruskem in slovenskem jeziku) ter trženje in implementacijo pri končnih strankah.

Gama System d.o.o. vidi bodoče partnerje v naboru:

  • družb, ki svojo dejavnost opredeljujejo kot sistemski integratorji
  • družb, ki prodajajo in implementirajo lastne ali tuje rešitve ERP
  • družb, ki so s svojo dejavnostjo storitveno usmerjene (svetovanje končnim strankam)
  • svetovalnih organizacij, ki svetujejo na področjih vodenja, sistemov vodenja ISO 9001
  • družb, ki vidijo v partnerstvu z Gama System d.o.o. izziv in poslovno priložnost, da razvijejo dobičkonosno poslovanje.

Upamo, da v tej iniciativi vidite priložnost tudi vi in da se nam boste pridružili v naši partnerski skupnosti. Vse analize kažejo, da je naša produktna linija za podporo obvladovanju dokumentacije po kakovosti in celovitosti med dokumentnimi sistemi v samem svetovnem vrhu in da ima visok potencial za uspeh na globalnem trgu. V partnersko skupnost tako prinašamo napredno in zmogljivo programsko opremo in smo prepričani, da lahko skupaj naredimo dobre posle in da smo kot partner prava izbira.

Gama System se bo na CeBIT-u 2010 predstavila, skupaj s partnerjema iz Portugalske in BiH, na razstavnem prostoru J34 v paviljonu 3 (Hall 3).