Twitter

Kontaktirajte svetovalca

Želite več informacij?

PhoneIcon 01 200 22 80
EmailIcon

Integracija lastnih rešitev z MBS - Navision

05. maj 2004

Gama System d.o.o. je videl v dejstvu, da je Microsoft kupil ponudnika programske opreme Navision in ga že priključil, kot skupino Microsoft Business Solutions (MBS) – Navision tudi zase priložnost, zato smo se odločili oziroma že dogovorili za izvedbo vertikalne integracije rešitve MBS – Navision in rešitev "Gama System ISO 9001®" in "Gama System® eDocs".

MBS – Navision, ki ponuja ERP sistem in "Gama System ISO 9001®" sta zelo komplementarni rešitvi, kar MBS – Navision zelo dobro rešuje, npr. finančno-računovodskega dela rešitev "Gama System ISO 9001®" sploh ne obsega, in nasprotno npr. celostna podpora za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000, za kar ima Gama System d.o.o. zelo dobro rešitev. Povezani rešitvi ponujata praktično vse, kar naročniki danes pričakujejo. V slednjem dejstvu pričakujemo tržne priložnosti za oba partnerja, tako pri obstoječih naročnikih MBS – Navision ali Gama System, kakor tudi pri novih naročnikih, saj bo integrirana rešitev ponujala več kot konkurenčne rešitve. Upamo le, da bodo tudi naročniki v tej iniciativi videli priložnost zase.

Sicer pa nam razvoj "Gama System® eDocs" ponuja še dodatne možnosti, kar smo oboji partnerji ocenili kot dodatno priložnost. Na tej osnovi so nam v MBS – Navision omogočili začasni status razvojnega partnerja, mi pa smo vložili potrebne napore in bomo že na Microsoftovi NT konferenci, in sicer 13.05.2004 v Portorožu predstavili vertikalno integracijo rešitve MBS – Navision ter rešitev "Gama System ISO 9001®" in "Gama System® eDocs".