GamaSystemLogo
Novice
Želite več informacij?
Podaljšanje certifikacije Gama System eDocs in Gama System eArchive 2020
19.11.2020

Produkta Gama System® eDocs in Gama System® eArchive sta uspešno podaljšana tudi v 2020

Certifikacija programske opreme Gama System obsega celoten postopek upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki in pomeni končni korak v procesu dokazovanja ustreznosti in skladnosti z veljavno zakonodajo.

Sistem za celovito upravljanje dokumentov Gama System® eDocs je vstopna postaja za vse vrste dokumentov, s katerimi je mogoče v vsakem trenutku upravljati, jih obdelovati in načrtovati njihov življenjski cikel, ki se logično zaključi v sistemu za varno hrambo elektronskih dokumentov Gama System® eArchive.

Družba Gama System je za svoj vodilni dokumentni sistem, Gama System® eDocs, pridobila najširšo certifikacijo Arhiva Republike Slovenije, ki obsega podporo posameznim funkcionalnostim pri postopkih trajne hrambe in podporo spremljevalnih storitev (upravljanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki, zajem in pretvorbi izvorne analogne v digitalno obliko, podporo množičnemu zajemu in podporo hrambe istovrstnega gradiva), kot tudi certifikacijo za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v elektronski obliki. Slednja certifikacija Gama System® eDocs je veljavna v kombinaciji z lastnim sistemom varne hrambe elektronskih dokumentov Gama System® eArchive. Posledično je certifikacija veljavna tudi v kombinaciji s ponudniki storitvenega arhiviranja, ki temeljijo na dokumentni liniji Gama System.

Sistem varne hrambe Gama System® eArchive je končna postaja za vse dokumente, ki zahtevajo dolgoročno in zakonsko skladno hrambo v digitalni obliki. Namenjen je tako ponudnikom storitev arhiviranja kot tudi velikim podjetjem, ki potrebujejo lasten sistem za shranjevanje ter arhiviranje elektronskih dokumentov. S pridobljenim certifikatom Arhiva Republike Slovenije je shranjenim dokumentom zagotovljena pravna veljavnost, brez potrebe po dokazovanju.

Pridobljena najširša certifikacija za sistem eDocs in integracija z eArchive pomeni, da je naša dokumentna linija v celoti certificirana, saj smo izkoristili vse možnosti certifikacije na Arhivu Republike Slovenije. Naročnikom je na voljo možnost, da varno preidejo na elektronsko poslovanje, brez tveganja pravnih posledic.

Našim naročnikom zagotavljamo, da se ukvarjajo z njihovo osnovno dejavnostjo, saj že več kot 13 let vzdržujemo certifikacijo naše programske opreme in s tem pravno veljavnost elektronskih dokumentov v naših programskih rešitvah.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.