GamaSystemLogo
Novice
Želite več informacij?
Podaljšanje certifikacije Gama System eDocs in Gama System eArchive
01.02.2022

Produkta Gama System® eDocs in Gama System® eArchive uspešno certificirana tudi v skladu z novim Pravilnikom o ETZ

Certifikacija programske opreme Gama System obsega celoten postopek upravljanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki in pomeni končni korak v procesu dokazovanja ustreznosti in skladnosti z veljavno zakonodajo.

Programska oprema Gama System® eDocs ver. 5 in ver. 4.1.9 se certificira kot:

Programski produkt glede na odnos med ponudnikom in stranko: tržna programska oprema, lastni razvoj

Funkcionalni tip:

 • FT1 – zajem v digitalno obliko
 • FT2 – pretvorba
 • DF2 – upravljanje načrta razvrščanja gradiva
 • FT4 – podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki
 • DF3 – podpora elektronske pošte in elektronskega podpisa

Skupaj s certificiranim produktom Gama System eArchive

 • FT3 – vodenje evidence gradiva (brez razvrščanja na podlagi sistema razvrščanja)
 • DF1 – iskanje, priklic in prikaz

Programska oprema Gama System® eArchive ver. 2.1 in ver. 2.2 se certificira kot:

Programski produkt glede na odnos med ponudnikom in stranko: tržna programska oprema, lastni razvoj

Funkcionalni tip:

 • FT1 – zajem v digitalno obliko
 • FT3 – vodenje evidence gradiva (brez razvrščanja na podlagi sistema razvrščanja)
 • DF1 – iskanje, priklic in prikaz
 • DF2 – upravljanje načrta razvrščanja gradiva

Skupaj s certificiranim produktom Gama System eDocs

 • FT2 – pretvorba
 • FT4 – podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki
 • DF3 – podpora elektronske pošte in elektronskega podpisa

Sistem za celovito upravljanje dokumentov Gama System® eDocs je vstopna postaja za vse vrste dokumentov, s katerimi je mogoče v vsakem trenutku upravljati, jih obdelovati in načrtovati njihov življenjski cikel, ki se logično zaključi v sistemu za varno hrambo elektronskih dokumentov Gama System® eArchive.

Certifikacija Gama System® eDocs je veljavna v kombinaciji z lastnim sistemom varne hrambe elektronskih dokumentov Gama System® eArchive. Posledično je certifikacija veljavna tudi v kombinaciji s ponudniki storitvenega arhiviranja, ki temeljijo na dokumentni liniji Gama System.

Pridobljena certifikacija za sistem eDocs in integracija z eArchive pomeni, da je naša dokumentna linija  certificirana za celoten življenjski cikel dokumentov vključno z njihovim upravljanjem.

Naročnikom je na voljo možnost, da varno preidejo na elektronsko poslovanje, brez tveganja pravnih posledic. S pridobljenim certifikatom Arhiva Republike Slovenije je zagotovljen predpogoj za doseganje pravne veljavnosti gradiva.

Našim naročnikom omogočamo, da se ukvarjajo z njihovo osnovno dejavnostjo, saj že več kot 15 let vzdržujemo certifikacijo naše programske opreme in s tem pravno veljavnost elektronskih dokumentov v naših programskih rešitvah.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.